Névnap

Ma 2024. július 13., szombat, Jenő napja van. Holnap Örs és Stella napja lesz.

Köszöntjük weboldalunkon...

Betekintés az óvoda életébe

Kedves Érdeklõdõ!
Tisztelettel köszöntjük azokat,
akik óvodánk iránt érdeklõdnek.
Három csoportos óvodánk városunk szívében, egy csendes,
biztonságos közben helyezkedik el,
a "történelmi kõfallal" határolva.


Óvodánkban 90 kisgyermekrõl
7 óvodapedagógus, 3 dajka néni és 1 pedagógiai asszisztens gondoskodik.
Nyitvatartásunk: 6-17 óráig tart.


Hitvallásunk:
A gyermekek okos szeretetben, érzelmi biztonságban,
tiszteletben, családias közösségben, szabad légkörben sok szép
gazdag élménnyel töltsék el óvodás éveiket nálunk, gyermekszeretõ,
jó szaktudású nevelõk gondoskodásában.


A Csibe csoport, Csipet-csapat és Ficánka
elnevezésû csoportok termei otthonos, barátságos, derûs
hangulatot árasztanak. Bensõséges kuckók, galériák csábítják
a gyerekeket az elmélyült játékba, változatos tevékenységekre.
Az épületet ölelõ tágas udvar ideális környezet a gyerekek
számára, virágokkal, zöldterületeivel, árnyas fáival jó
közérzetet biztosítanak.


Korszerû fajátékaink (csónak, ökrösszekér, palincs, vár csúszdával stb.),

sószobánk valamint  a fűthető medence a gyermekek kedvencei.
Helyi nevelési programunk átfogja az óvodáskor teljes
nevelõ-fejlesztõ munkáját.


Céljaink:
• az egyetemes keresztyén értékek megismertetése, elmélyítése
a nevelés, gondozás által,
• a családi nevelést kiegészítve a 3-7 éves korú gyerekek
nyugodt, harmonikus személyiség fejlõdésének elõsegítése,
• sokoldalú képességfejlesztés biztosítása,
• az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével
környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtõ,
iskolai életmódra alkalmassá váló gyerekek útra bocsátása,
• a néphagyományõrzés beépítése az óvodai életbe.


A hetirend tevékenységei:
- hitre nevelés 

- mese-vers (anyanyelvi nevelés)
  - énekes játékok (zenei nevelés)
  - rajz, mintázás, kézimunka
  - mozgásos játékok (testi nevelés)
- környezet megismertetése,
  - matematikai felfedezések.


A játékot, mint a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb
tevékenységét, ami színtere a tanulásnak,
az ismeretszerzésnek egyaránt, nevelõmunkánk
leghatékonyabb eszközének tekintjük.


Játékeszközeinket folyamatosan fejlesztjük alapítványunk
bevételeibõl, pályázatok által.


Óvodánkban a tanulás (képességfejlesztés) folyamatos, az
egész nap folyamán adódó helyzetekben, -játékban, sétán,
kiránduláson, óvó által kezdeményezett és irányított
tevékenységekben valósul meg.


Többségében vegyes életkorú csoportokkal mûködünk,
így mód van a testvérek, különbözõ korú barátok
együttnevelésére, mint egy nagy családban.


Az óvodás évek alatt ugyanazok az óvók
foglalkoznak a gyerekekkel, akik beszoktatták õket.


Az óvodai evangélikus hitrenevelést ökumenikus nyitottsággal intézményünk lelkészasszonya, Nagy Ervinné és az óvodapedagógusok végzik.

 

Tehetséggondozást és felzárkóztatást segítő egyéb alkalmaink:

- Bozsik program

- Alapozó mozgásterápia (Okos-torna)

- Vízhez szoktató úszásoktatás

-          Gyermek tánc –néptánc zenei foglalkozások

-          Ismerkedés az angol nyelvvel („angolka”)

-         Interaktív tábla használata

- Ovifoci, HFC Klubbal együtt szervezve

 

Ezen kívül szükség szerint délelőtt ingyenes foglalkozásokon vehetnek részt nagycsoportos óvodásaink:

·        logopédia, fejlesztőpedagógia - a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek közreműködésével


Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink:
Teremtés Ünnepe, Dióverõ, Mikulás-várás, 

Advent, Gyermekek Karácsonya, Farsang,

Húsvéti készülődés, Anyák köszöntése, Pünkösd, Gyermeknap, Évzáró.


Kapcsolat a családdal:
Az együttmûködés terén törekszünk a bizalomra épülõ
család-óvoda kapcsolat kialakítására, a partneri viszonyban
szem elõtt tartva a szülõk elsõdleges jogát a nevelésben.